Třídní učitelka Mgr. Karína FešarováTýdenní plán 7. - 11. 10. 2019

7. října 2019 v 12:15 |  Týdenní plán
Český jazyk
Slovesa
Uč. s. 25 - 28
PS - výběr cvičení


Matematika
Pamětné a písemné násobení a dělení
Uč. s. 30 - 33
PS - výběr cvičení
Geo - opakování s. 23 - písemka, s. 34
Přírodověda
Učebnice po s. 28


Vlastivěda
Učebnice po s. 22

V bodech:
1. Příspěvek SR - 200 Kč zaplatťe do 9. 10. Děkuji.
2. Zasedání žákovského parlamentu proběhne vždy poslední pondělí v měsíci.
3. Soutěž ve šplhu:
dívky - Katka Murová, Anička Dedková, Viki Zacharová,
chlapci - Marek Karas, Vojta Jedlička, Patrik Soukup,
proběhne 17. 10. od 13:30 do 14:20 h v tělocvičně školy. Sraz v 13:30 h u vrátnice.
4. Všem, kteří se zúčastnili sběrové akce, za příspěvky DĚKUJEME.
 


Aktuální články

Reklama