Třídní učitelka Mgr. Karína FešarováTýdenní plán 30. 9. - 4. 10. 2019

1. října 2019 v 19:48 |  Týdenní plán
Český jazyk
Slovní druhy
Uč. s. 22 - 25
PS - výběr cvičení
Sloh - Dú - dokončit slohovou práci

Matematika
Opakujeme písemné násobení a dělení, pamětné násobení a dělení
Výběr cvičení z učebnice, PS

Přírodověda
Uč. s. 19 - 23

Vlastivěda
Uč. po s. 18

V bodech:
1. Do zápisníku prosím dopište alergie vašeho dítěte. Děkuji.
2. Ve čtvrtečních hodinách matematiky budeme probírat učivo geometrie.
 


Aktuální články

Reklama