Třídní učitelka Mgr. Karína FešarováTýdenní plán 23. - 27. 9. 2019

24. září 2019 v 17:05 |  Týdenní plán
Český jazyk
Význam slov, předpony a předložky, slovní druhy - opakujeme

Matematika
Písemné sčítání a odčítání, rovnice s jednou neznámou, slovní úlohy, zaokrouhlování - opakujeme

Přírodověda
Podnebné pásy - chrakteristika, rostliny, živočichové

Vlastivěda
Romantismus

V bodech:
1. Tento týden je ke škole přistaven kontejner na starý papír.
2. Dne 30. 9. se uskuteční schůzka zástupců školního parlamentu. Sraz ve 14 h u recepce školy.
3. Každý žák bude mít zaveden cvičný sešit!
4. Prosím o kontrolu domácích úkolů - úprava se rapidně zhoršila, písmo je nečitelné a úroveň je nedostačující. Celkově je domácí příprava některých žáků nedostatečná, ne-li žádná...
5. Protože do soutěže Logická olympiáda se zatím přihlásili pouze dva žáci, znovu připomínám nutnost registrace od 30. září! Poté bude registrace ukončena a vám bude moc moc líto, že jste to nestihli...
www.logickaolympiada.cz - běž a registruj se TEĎ!!!
 


Aktuální články

Reklama