Třídní učitelka Mgr. Karína FešarováTýdenní plán 7. - 11. 10. 2019

7. října 2019 v 12:15 |  Týdenní plán
Český jazyk
Slovesa
Uč. s. 25 - 28
PS - výběr cvičení


Matematika
Pamětné a písemné násobení a dělení
Uč. s. 30 - 33
PS - výběr cvičení
Geo - opakování s. 23 - písemka, s. 34
Přírodověda
Učebnice po s. 28


Vlastivěda
Učebnice po s. 22

V bodech:
1. Příspěvek SR - 200 Kč zaplatťe do 9. 10. Děkuji.
2. Zasedání žákovského parlamentu proběhne vždy poslední pondělí v měsíci.
3. Soutěž ve šplhu:
dívky - Katka Murová, Anička Dedková, Viki Zacharová,
chlapci - Marek Karas, Vojta Jedlička, Patrik Soukup,
proběhne 17. 10. od 13:30 do 14:20 h v tělocvičně školy. Sraz v 13:30 h u vrátnice.
4. Všem, kteří se zúčastnili sběrové akce, za příspěvky DĚKUJEME.
 

Týdenní plán 30. 9. - 4. 10. 2019

1. října 2019 v 19:48 |  Týdenní plán
Český jazyk
Slovní druhy
Uč. s. 22 - 25
PS - výběr cvičení
Sloh - Dú - dokončit slohovou práci

Matematika
Opakujeme písemné násobení a dělení, pamětné násobení a dělení
Výběr cvičení z učebnice, PS

Přírodověda
Uč. s. 19 - 23

Vlastivěda
Uč. po s. 18

V bodech:
1. Do zápisníku prosím dopište alergie vašeho dítěte. Děkuji.
2. Ve čtvrtečních hodinách matematiky budeme probírat učivo geometrie.

Týdenní plán 23. - 27. 9. 2019

24. září 2019 v 17:05 |  Týdenní plán
Český jazyk
Význam slov, předpony a předložky, slovní druhy - opakujeme

Matematika
Písemné sčítání a odčítání, rovnice s jednou neznámou, slovní úlohy, zaokrouhlování - opakujeme

Přírodověda
Podnebné pásy - chrakteristika, rostliny, živočichové

Vlastivěda
Romantismus

V bodech:
1. Tento týden je ke škole přistaven kontejner na starý papír.
2. Dne 30. 9. se uskuteční schůzka zástupců školního parlamentu. Sraz ve 14 h u recepce školy.
3. Každý žák bude mít zaveden cvičný sešit!
4. Prosím o kontrolu domácích úkolů - úprava se rapidně zhoršila, písmo je nečitelné a úroveň je nedostačující. Celkově je domácí příprava některých žáků nedostatečná, ne-li žádná...
5. Protože do soutěže Logická olympiáda se zatím přihlásili pouze dva žáci, znovu připomínám nutnost registrace od 30. září! Poté bude registrace ukončena a vám bude moc moc líto, že jste to nestihli...
www.logickaolympiada.cz - běž a registruj se TEĎ!!!
 


Keramická dílna - kroužek ŠD

17. září 2019 v 11:09 |  Informace
Zápis zájemců do keramické dílny proběhne ve čtvrtek od 15 h. Kroužek povede každý čtvrtek od 15 do 17 h paní vychovatelka Vojkovská.

Logická olympiáda

17. září 2019 v 11:05 |  Informace
Zájemci o účast v matematické soutěži Logická olympiáda se zaregistrují na: www.logickaolympiada.cz

Týdenní plán 16. - 20. 9. 2019

16. září 2019 v 17:07 |  Týdenní plán
Český jazyk
Opakujeme: slovotvorný základ, slova příbuzná, předložka x předpona, předpony... - viz učebnice

Matematika
Opakujeme - písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování, slovní úlohy o n více, o n méně, ... - viz učebnice
DENNĚ PROCVIČUJEME MALOU NÁSOBILKU, PROTOŽE "TO STÁLE DRHNE"!!!

Vlastivěda
Příprava ze zápisů v sešitě

Přírodověda
Příprava dle zápisů v sešitě

DOMÁCÍ ÚKOLY BUDOU ZADÁVÁNY OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE.

V BODECH:
1. Program TS:
organizace školního roku 2019/20,
rozvrh,
vyučující,
pracovní sešity - 5. ročník,
volba nového třídního důvěrníka - p. Bittner,
příspěvek SR - 200 Kč,
upozornění na infekční onemocnění impetigo,
omlouvání absence (tel. č.: 602 767 137 recepce školy).
2. Dne 19. 9. se uskuteční Běh naděje. Výuka 1. a 2. hodinu, poté přesun do Bělského lesa, akce ukončena v 11:40 h příchodem ke škole. S sebou: sportovní oblečení a obutí, pláštěnu, svačinu, psací potřeby, přezůvky.

Týdenní plán 9. - 13. 9. 2019

9. září 2019 v 16:25 |  Týdenní plán
Učivo
Opakování učiva 4. ročníku

V bodech:
1. Do VV 16. 9. si děti přinesou 5 velkých javorových listů. Listy vylisujte!
2. TS se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. Nezapomeňte, že jsme se přestěhovali!!! Třídu 5. B najdete na III. pavilonu v přízemí.
3. Cena pracovních sešitů (Čj, M) je 150 Kč (přeplatek bude převeden do TF).

Pracovní sešity - 5. ročník

9. září 2019 v 16:02 |  Informace
Vážení rodiče,

v tomto školním roce budou dětem zakoupeny pracovní sešity do českého jazyka a matematiky v ceně cca 150 Kč.
Po doručení budou PS řádně vyúčtovány dle faktury (cena jednotlivých prodejců se liší). Zbývající částka bude převedna do TF.
Částku uhraďte v co nejbližším termínu.
Děkuji.

Termíny TS

4. září 2019 v 17:08 |  Informace
První třídní schůzky ve školním roce 2019/2020 se uskuteční dne 12. 9. od 16:30 h.
Následující termíny:
14. 11.
9. 1.
16. 4.
4. 6.

Jsem zpátky... :-)

30. srpna 2019 v 22:45
... a po dvou měsících se těším na těch nadcházejících deset společných.
A začneme překvapením!
V pondělí se uvidíme v nové třídě, kterou najdete na III. pavilonu hned v přízemí.
Tak doufám, že nebudete bloudit a přijdete včas!
2. září
8:00 - 8:45 h výuka, výdej obědů 11:00 - 13:00 h.

3. září
8:00 - 11:40 h třídnické práce - zavedení sešitů, rozvrh, organizační záležitosti,
s sebou: přezůvky, svačina, sešity (pouze ti, kteří si neobjednali ve škole), psací potřeby.

4. září - 6. září
8:00 - 11:40 h výuka dle rozvrhu.

V bodech:
1. Svačinu si děti mohou ve škole zakoupit až od 9. září, a to vždy pouze 1. přestávku.
2. Pomůcky do Vv a Pč doneste nejpozději do 16. 9.
3. Organizaci školního roku (prázdniny, státní svátky, ředitelské volno, termíny třídních schůzek apod.) najdete na stránkách školy.
4. Pokud jste během prázdnin změnili telefonní číslo, adresu nebo ZP - změnu nahlaste. Děkuji.
5. Nové telefonní číslo pro omluvu absence vašeho dítěte: 602 767 137 (p. Laryšová - recepce školy).

PŘEJI VÁM ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK!
Karína Fešarová
Kam dál